Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Faculteit Sociale Wetenschappen

Met Digitaal Toetsen

Een digitale afname van een toets is een e-assessment. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen gedigitaliseerd en online afgenomen worden.

REBO-docent en student over digitaal toetsen

Stappenplan digitaal toetsen

VOORBEREIDINGEN
1. Docent doet aanvraag digitaal toetsen:

· Docent geeft aan roosteraar door dat hij digitaal wil toetsen (zodat juiste zalen worden geboekt en chromebooks en e-surveillanten worden gereserveerd), én
· Docent geeft aan coördinator digitaal toetsen (Caro Bliekendaal, c.g.h.bliekendaal@uu.nl) door dat hij digitaal wil toetsen

2. Docent krijgt informatie over digitaal toetsen:

1e digitale toets:
· Docent gaat naar bijeenkomst digitaal toetsen, vervolgens maakt de keyuser (Roel Werelds, R.Werelds@uu.nl) een afspraak voor een intake, of
· Docent heeft intakegesprek met coördinator en keyuser digitaal toetsen

Iedere volgende digitale toets:
· Keyuser doet korte intake met docent

3. Docent en keyuser spreken af wie wat doet, o.a.:

Docent:
· maakt toetsvragen in Remindo (hierbij kan REBO Educate-it ondersteunen);
· construeert de toets in Remindo (deadline: 10 dagen voor toetsdatum);
· regelt (onderwijs)surveillanten;
· geeft uiterlijk 2 weken van tevoren aan roosteraar definitief aantal studenten door (i.v.m. juiste aantal chromebooks en e-surveillanten).

Keyuser:
· plant toets in in Remindo;
· koppelt studenten aan de toets;
· controleert de toets;
· checkt of aantal studenten in mail van de UU klopt met werkelijk aantal studenten;
· maakt tbv nakijken ‘correctierondes’ aan.

 DAG ZELF
4. E-surveillanten maken de geroosterde zaal toets klaar

· Chromebooks klaarzetten etc.

5. Studenten maken de toets

· E-surveillanten aanwezig voor storingen etc., bij 1edigitale toets van docent is ook keyuser aanwezig)

6. E-surveillanten ruimen de toetszaal op

NA AFLOOP
7. Docent kijkt (digitaal) na, Remindo berekent resultaat

8. Docent plant inzagemoment (indien digitaal: i.o.m. keyuser)

Download stappenplan

Supportsite ‘Digitaal toetsen’

Kwaliteit • Diversiteit mogelijk in het soort vragen.

• Mogelijkheid om plaatjes, teksten, filmpjes en/of geluid toe te voegen.

• Anoniem nakijken.

• Eenvoudig (tegelijk) horizontaal nakijken.

• Borging van toetsen, toetsvragen en resultaten in een database.

• Toetsprogramma berekent eindresultaat.

• Na toetsafname vragen aanpassen of schrappen naar aanleiding van statistieken.

Veiligheid

 

 

• Geen risico kwijtraken toetsen en/of resultaten.

• Beveiligde chromebooks en wifi-netwerk.

• Inloggen met Solis-id

Werkdruk

 

• Geen gesjouw met toetsen.

• Geen onleesbare handschriften.

• Digitale inzage (op chromebooks of op eigen device).

• Bij meerkeuzetoetsen resultaten direct beschikbaar.

Studenten • Sluit aan bij belevingswereld van studenten.
• Evaluatie onder 600 REBO-studenten: 50% wil digitaal, 25% op papier en 25% heeft geen voorkeur.

Meer over e-assessments educate-it UU