Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Faculteit Sociale Wetenschappen

Kennisclips en weblectures

Kennisclips en weblectures zijn voorbeelden van e-lectures.  Met e-lectures kun je digitaal kennis overbrengen. Een weblecture is een college, lezing of andere presentatie die in zijn geheel wordt opgenomen. Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. Zowel weblectures als kennisclips zijn online beschikbaar en kunnen op elk moment van de dag door studenten worden bekeken of beluisterd.

  • Studenten kunnen zich beter voorbereiden, waardoor op het contactmoment dieper op de leerstof ingegaan kan worden.
  • Studenten kunnen hun deficiënties wegwerken (zodat je in je cursus op een bepaald beginniveau kunt starten).
  • Studenten kunnen complexe leerstof nog eens bekijken (zonder dat je het individueel moet uitleggen of het tijd kost in de colleges).
  • Je kunt instructies over bijvoorbeeld het schrijven van een artikel gemakkelijk overbrengen.
  • Je kunt dezelfde kennisclips op meerdere plekken in het curriculum inzetten.
  • Het verlaagt de werkdruk op termijn, doordat je de opnamen een aantal jaren kan gebruiken.

Meer over e-lectures educate-it UU