Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Faculteit Sociale Wetenschappen

Learning Management System

Een Learning Management System (LMS, voorheen werd dit ELO genoemd) is een digitale leeromgeving die docenten en studenten ondersteunt in hun leer- en werkproces. De LMS is altijd en overal beschikbaar. In deze digitale omgeving kunnen docenten en studenten informatie delen, discussies voeren en feedback geven.

Stand van zaken

Datum: 24 november 2016

Het contract met Blackboard loopt eind 2018 af. Daarom wordt vanaf januari 2017 gestart met een mini-competitie voor de selectie van een Learning Management System (LMS)

Er zal gekozen moeten worden tussen vier verschillende systemen/leveranciers: Blackboard (van Blackboard), Canvas (van Instructure), Brightspace (van Desire2Learn) en Cumlaude (van Three Ships Enterprises). De selectie van deze vier leveranciers heeft plaatsgevonden o.b.v. een plan van eisen en wensen van SURFmarket.

De UU stelt een aanvullend plan van wensen op waarmee de LMS van één van de leveranciers wordt geselecteerd. Met deze leverancier wordt een overeenkomst afgesloten voor minimaal 4 jaar. De project- en klankbordgroep stellen aanvullende functionele en technische wensen op.

Belangrijke data

  • Uiterlijk 31 december 2017 moet de overeenkomst met de leverancier van Blackboard (huidige LMS) opgezegd worden. De uitslag van de mini-competitie moet ruim voor die datum  bekend zijn.
  • Per 1 juni 2018 moet het nieuwe systeem geïmplementeerd zijn.
  • Per 1 september 2018 moet het nieuwe LMS operationeel zijn voor de gebruikers.